2298806034_4c76d40d25Dá sa povedať, že život človeka riadi krmivo. Nemáme ho, berieme mačety a sekáme sa (však Afrika?!). Máme ho priveľa, tak nám z neho prepne a prežierame sa, kým nám brucho neleží na šnúrkach od topánok (však Amerika?!).

Keby sme sa nemuseli zaoberať jeho zabezpečovaním, tak koľko času by nám ostalo na významnejšie činnosti (áno aj ten sex). Teraz ho musíme vypestovať, pozbierať, obhospodarovať, previesť, pripraviť, zjesť, tráviť, odstraňovať z neho odpad, obaly a výkaly.

Takže zrejme z 10tich ľudí sa krmivom zaoberá asi 8 kusov. Zvyšní dvaja sú úradníci. Ak by sme vyvinuli nejakú tabletku, alebo začali príjmať kozmické žiarenie, mohli by sme sa uvoľniť z primitívneho celodenného uvažovania nad vlastným žalúdkom a celé úsilie ľudstva venovať napr. výstavbe kozmickej lodi, neskoršiemu bádaniu vesmíru po iných rasách. Následne by sme s týmito rasami mohli zdieľať kolektívne vedomie, vymenili by sme si poznatky, čo by blahodárne pôsobilo na celé ľudstvo. Naučili by sme sa nevnímať materiálne potreby a zamerali by sme sa na duchovný a duševný vývin. No a potom by sme ich všetkých zabili a zotročili a vyorali celú planétu od nerastov. No tak som nič nepovedal.

V mene Nestlé, McDonaldu i Vitany, Amen+dobrú chuť. Obrázky v pokračovaní..

w45ye5thdgnhcgn

9-burger8-burger3-burger

mealtray

image10

2676604221_4fb59a6531_o

2298806034_4c76d40d25

1086

1046

1009

1014

45yerhdgncnbv

034B8605