Čodopinka=WhatTheF*ck (ČDP=WTF), takže 46 ČDP nárezov v pokračovaní.

.

.

.

.

.

.