Vonka prší, frajerka má svoje dni a chladnička je prázdna? Kino to istí! Čo sa oplatí skuknuť?

A Nightmare On Elm Street – Fredy sa vrátil..

V pokračovaní Prince Of Persia, Iron Man 2, A-Team a Green Zone

Prince Of Prsia (pardón Persia)

Iron Man 2

A-team

Green Zone