huashan 02bšak to je jasné. Páru schodov, človek sa ani nezadychčí a „keď“ sa vráti, bude o tom rozprávať až vnúčatám

.

.

.