No nedaj mu dážďovku. Tie oči… tie očiiii..

.

.

.

.

.