Najkrajšie sú tie zvukové vlny. Keď sa človek už ukľudní a dorazí (ho) tlaková vlna..