Pri havárii roztrhlo auto po dĺžke. Asi jediné video svojho druhu..