Buď sú to jeho sestry, alebo má kopu prachov.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.