Ale skrížiť tak vlka s jaštericou a prasaťom.. Nemusel by nikdy loviť. Každý deň by si trocha odhryzol z boku, nohy, lýtka a na druhý deň by to dorástlo. Tak a to potom ešte skrížiť kravu s trávou a.. to by asi nešlo.. no.

.

.