No. Fakt dosť haluze.. V pokračovaní aj „strážené, mobilné, vyhrievané parkovisko na mobil“. COOOL

.

.

.

.

.

.

.

.