Dobre prevedený make-up, cosplay a výraz v tvári a začína byť problém rozlíšiť, že čo je reálne a čo umelé.