Aj obyčajná kopa piesku môže vyzerať neobyčajne a plná života.

.

.

.

.

.