Niekde je aj toto luxus. Že neprší do nosa, keď robím tlaky na lavičke..

.

.

.

.