Zábavné videá, zábavné obrázky Rekviem za Detroit. Vzrast a úpadok amerického sna. - Weblinks

Rekviem za Detroit. Vzrast a úpadok amerického sna.

Video v pokračovaní..

Tento dokument je fascinujúci z hľadiska budúcnosti iných veľkých miest, ktoré sú závislé len od priemyslu. Detroit je prvé „po-priemyslové“ americké mesto, na ktorom sa dá ukázať celá schéma vzniku, vzrastu a pádu. Ako spoločnosti, tak priemyslu. Ekonomika a celý život Detroitu stáli od počiatku na existencii automobilovej výroby troch gigantov a to Fordu, Chrysleru a GMC. Tieto automobilky znášali pre mesto zlaté vajcia v podobe financií, takže mesto sa mohlo ako prvé v Amerike pochváliť svetelnou križovatkou, sieťou supermarketov, alebo veľkými diaľnicami.

Detroit sa stal prísne závislý na jedinom druhu odvetvia, čo bol zárodok dnešného krachu. Niekdajšie mesto svetiel a ruchu sa stalo vyprahnutou prériou, kde si príroda postupne berie to, čo jej človek v priebehu industrializácie zobral. Stromy a tráva obrástli niekedy obývané štvrte. Asfalt a betón popraskali a onedlho sa znova zmenia na trávnaté pláne. S príchodom veľkej krízy sa obmedzila výroba automobilov a mesto zrazu nemalo finančné prostriedky na udržanie každodenného života. Nie sú peniaze na verejné osvetlenie, kosenie trávnikov, alebo vzdelávanie. Všetko sa obmedzilo len na úzky okruh centra. V roku 2009 bolo zatvorených 29 škôl. V meste je 30% nezamestnanosť a 83% obyvateľov je afro-amerického pôvodu. Jediným prosperujúcim odvetvím sa nateraz stali gangy, pašovanie, drogy, prostitúcia, krádeže. Sú štvrte, kde je takmer 100%, že keď vystúpite z auta, tak budete okradnutí a zabití. V týchto štvrtiach nenájdete infraštruktúru, ani policajné stanice.

Domy sa v okolí Detroitu predávajú od 1$ do 100$ a mnoho je prázdnych, pripravených prijať nových obyvateľov. Do mesta sa prisťahovalo černošské obyvateľstvo, ktoré bolo lacnou pracovnou silou pre automobilky. V roku 1943 a 1967 sa udiali v meste černošské vzbury, kvôli prejavujúcemu apartheidu a segregácii obyvateľstva. To viedlo k masovému odchodu bieleho obyvateľstva v 60tych a 70tych rokoch. Toto malo za následok pokles daňovej základne mesta, pretože čierne obyvateľstvo zväčša nezvastnilo nehnuteľnosti, alebo nemalo vysoké príjmy, ktoré by plnili mestskú pokladnicu. Úpadok sa začal.

Dnes sa však dá pozorovať niečo, čo sa dá nazvať po-úpadková éra. Do mesta prúdia umelci a ľudia, ktorí chcú začať nový život bez všetkých výdobytkov modernej doby. Zakladajú farmy a sebestačné rodiny. Detroit tak môže v budúcnosti zmeniť svoju tvár z priemyselnej na poľnohospodársku a prekvitať iným spôsobom.

V každom prípade by nám všetkým mal Detroit poslúžiť jednak ako výstraha a taktiež ako návod pre zvládnutie situácií, ktoré vznikli v dnešnej dobe plnej krízy a finančných dlhov. Amerika bola stále v spoločenskom vývoji vpredu  preto sa dá očakávať, že podobný osud postihne aj iné krajiny a ich mestá. Keď sa to stane, Detroit bude už znova o krok vpred a ukáže ďalšiu cestu, ktorá bude prísľubom pre lepší život.

httpv://www.youtube.com/watch?v=2OpXhd7iau8

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry