Impressive! Takou rýchlosťou priletí už len facka, keď povieš mame, že nejdeš vysypať kôš.