Pripomína to hádku chlapíka v lososovom tričku so dvihnutým golierom a druhého s tými modernými gaťami s proklatnízkym sracím sedom..