Konečne vieme, podľa čoho bola navrhnutá bábika Barbie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.