Po zhliadnutí bude treba oči prispôsobiť pozeraním černochovi v tuneli, o pol noci cez zváračské okuliare do zadku.. Alebo aspoň hodinu civieť na neopálenú bielu študentku na plavárni. Tak, ako to bežne robíte..