Celý život je tvorený dňami, dni sú tvorené chvíľami, chvíle sú tvorené momentmi. Moment nám môže zmeniť celý život. Na 100% umrieme. Dovtedy žime na 100%.

.

.

.

.