Alien vs Predator: Znovuzrodenie

Chcete si trocha napraviť chuť po komédiách série AvP? Toto je celkom dobrý príklad ako sa to tiež môže natočiť. Samozrejme je to amatérske dielo, ale pozerateľné.

AVP Redemption from Alex Popov on Vimeo.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry