No! Zaspať zoči voči Voltrelcovi, Predátorovi a Terminátorovi chce:

a) ranu do hlavy
b) 12 pol deci a 4 pivá
c) škaredé detstvo
d) 10 rokov v čínskom kláštore

Správna odpoveď je VŠETKO!