Možno sa mu vysilil mozog. Zo svojho výkonu rovno odpadol..