Pohodová, Nadaná rodinka

Otec by si mohol dať s kľudným svedomím na seba tričko „Najlepší otec na svete“

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry