Nepos*rem sa, nepos*rem sa. Nepogrcám sa, nepogrcám sa..