Vojak (Jake Gyllenhaal) sa zobudí v tele cudzieho muža. Je súčasťou vojenského experimentu, kedy sa môže na pár minút prevteliť do niekoho iného. Jeho úlohou je zabrániť teroristickému útoku a zistiž kto za ním stojí. Zakaždým, keď tomu nezabráni, zobudí sa znova a znova na tom istom mieste a v tom istom tele a postupne si spája detaily, na základe ktorých by mohol útoku zabrániť. 2 reality, jedna minulosť krížená s budúcnosťou. Ďalší Matrix? SLEDOVAŤ!


Source Code Trailer
Uploaded by teasertrailer. – Classic TV and last night’s shows, online.