18 ďalších čodopiniek (ČDP=WTF) v pokračovaní..

.

.

.

.

.