Ďalšie pokračovanie ČDPiniek (ČDP=WTF).

.

.

.

.