Tak tomu sa hovorí mäkkúčky steak!. Pekne si ťa požujem a uložím do bruška

Tender enough to cut with a spoon