Myšou kliknite do videa (držte kliknuté) a hýbte v ktorúkoľvek stranu! Niečo podobné ako Google Streetview..