Weboviny: Google ľúbi Facebook

Hej všetci závislí na Fejsi!! Teraz keď si odkrojíte z rezňa a dáte to na FB, tak Google to bude vedieť IHNEĎ. Pretože Google spustil novú službu GOOGLE REALTIME. Táto služba preberá live obsah rôznych médií ako Facebook, Twitter, online správy a vie ich premietnuť do výsledkov vyhľadávania ihneď po postovaní! Takže si skúste dať vyhľadať v „Google Realtime“ napr. slová „práve teraz“. Samozrejme aj v slovenčine. No a budete viedieť, čo práve teraz robia všetci na FB. Aj bez prihlásenia..

http://www.google.com/realtime

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry