Google Girls

Google je síce výborný vyhľadávač, ale k dokonalosti chýba ešte kus. Dokonalý bude keď zadáme: Kde mám kľúče a Google povie: na chladničke. To budú iné pecky. Ale to bude pokrok zrejme tak ďaleko, že pivo sa bude dať poslať ako príloha v maili. Len potom bude treba ustrážiť adminov na Post.sk a pod..

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry