Postup ako na to v pokračovaní..

.

.

.

.

.

.